Relatiebemiddeling en grote versus kleine relatiebureaus

U wilt lid worden van een relatiebureau en u wilt in ieder geval één van de grotere kiezen, om niet te zeggen de grootste. Maar hoe voorkomt u dat u achteraf toch een (te) klein relatiebureau hebt gekozen?

Om die kans zo klein mogelijk te maken, moet u zich realiseren dat geen enkel relatiebureau zich kan permitteren als 'klein' over te komen, ook heel kleine bureaus niet! In tegenstelling tot bijvoorbeeld een klein boekhandeltje in een achterafstraatje is op de markt voor relatiebemiddeling eenvoudig geen plaats voor 'kleine spelers', aangezien het bij het vinden van een partner naast de 'perfecte match' gaat om voldoende of liever gezegd zoveel mogelijk aanbod van kandidaten. Oftewel elk gegeven relatiebureau moet groot zijn, waardoor u niet (meer) kunt afgaan op het opgegeven ledenaantal van een relatiebureau, aangezien dat niet te controleren is (vergelijk ook hetgeen op de pagina relatiebemiddeling en slagingspercentages is toegelicht). Wat daarbij nog voor een extra moeilijkheid zorgt, is dat u niet 'zomaar' aan een bureau kunt zien hoe groot het is. Immers, de kleine boekenwinkel uit het bovenstaande voorbeeld zou direct door de mand vallen als het op de winkelruit 'grootste winkeloppervlak van Nederland' zou zetten. Maar relatiebureaus presenteren zich op het internet, en een gelikte trendy website is tegenwoordig zò gemaakt. Dus hoe kunt u dan grote en kleine relatiebureaus uit elkaar houden? Gelukkig kunt u daarvoor op meerdere dingen letten:

1. Kijk naar het aantal personen op de website met naam èn foto.

Kleine relatiebureaus met maar één of slechts twee werkzame personen hebben de neiging zich niet persoonlijk te presenteren op hun website. Dat is logisch, aangezien ze maar één of twee personen hebben om dat te doen! (Overigens: gegeven het feit dat het hier om 'persoonlijke bemiddeling' gaat, kunt u zich natuurlijk afvragen of u überhaupt met een bureau in zee wilt gaan als dat bureau zich niet persoonlijk op haar website presenteert). In ieder geval geldt dat hoe minder mensen werkzaam zijn, hoe kleiner het bureau zal zijn. Dus als u met een website te maken krijgt met maar enkele namen en foto’s, wees dan extra kritisch voordat u zich eventueel inschrijft.

2. Kijk of personen meerdere rollen vervullen.

Aansluitend op het vorige punt geldt dat bij kleine bureaus de werkzaamheden door steeds dezelfde personen zullen worden gedaan. Hierbij kan globaal onder 'werkzaamheden' worden verstaan: het voeren van de directie, het inschrijven van leden, het opstellen van hun bemiddelingsprofiel, de daadwerkelijke matching met andere leden, het feitelijk doen van voorstellen en het verwerken van de feedback daarop. Bij grotere bureaus zullen deze werkzaamheden zoveel mogelijk gescheiden zijn, oftewel er zal een directie bestaan voor de directietaken, consulenten voor de inschrijving en het opstellen van bemiddelingsprofielen en verder nog medewerkers die in overleg met consulenten de daadwerkelijke matching doen en de voorstellen uitzetten. Bij kleinere bureaus echter zullen deze taken veel meer door elkaar lopen, waarbij het niet ondenkbeeldig is dat directieleden óók als consulent werkzaam zijn en bij heel kleine bureaus zelfs ook de matching doen en de voorstellen uitzetten, oftewel dat zij 'alle' taken moeten doen.

3. Kijk bij de KvK naar hoelang het relatiebureau bestaat.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven in de eerste vijf jaren van hun bestaan de grootste kans lopen voortijdig failliet te gaan. In de relatiebemiddeling is dit niet anders. Met name het opbouwen van een voldoende groot ledenbestand kost meerdere jaren en is een zaak van lange adem. Kies daarom bij voorkeur een relatiebureau dat al langer dan vijf jaar bestaat (eenvoudig online op te vragen bij de Kamer van Koophandel), zodat u niet voor nare verrassingen achteraf komt te staan.

4. Kies een relatiebureau in uw eigen doelgroep.

Een relatiebureau kan veel leden hebben, maar dat hoeft niet automatisch te betekenen dat het ook om leden gaat in uw doelgroep, oftewel dat het ook om voor u relevante leden gaat. Het bekendste onderscheid tussen relatiebureaus is op het gebied van opleiding, waarbij geldt dat relatiebureaus bestaan die zich richten op hogeropgeleide singles en bureaus die gericht zijn op alle opleidingsniveaus. Het is verstandig een bureau te kiezen dat aansluit bij uw eigen opleidingsniveau, aangezien bureaus die dat niet doen minder aanbod voor u zullen hebben dan relatiebureaus die in uw doelgroep gespecialiseerd zijn.

Relatiebemiddeling: het beste bureau voor u

Gegeven uw persoonlijke situatie, welk bureau biedt u dan de hoogste slagingskans? In 13 vragen krijgt u het antwoord. DOE DE TEST